tennis
Hem Boka bana Tennisskola & Minitennis Elit Arrangemang Butik Partners Föreningen Konferens2011
2010
2009
2008
2007
Årsmötesrapport - styrelsen intakt

Fair Plays årsmöte avhölls nyligen och ordförande Mats Nilsson kunde konstatera att ca 30-talet medlemmar var närvarande.

Alltlöpte på programenligt och Mats Nilsson blev omvald som ordförande på 1år och ledamöterna Bo Månsson, Pernilla Åkesson och Rickard Nilssonblev omvalda på 2 år.
Även suppleanterna Krister Hjelmstedt ochHåkan Lange blev omvalda på 1 år. Övriga ledamöter i styrelsen är PärJosefsson och Peter Andersson.

Det delades ut tre priser och dessa gick till följande personer:

Årets personal - Anna Cewe Jönsson

Årets tränare - Hussein Ftouni

Årets spelare - Lina Åkesson

Detbeslutades att medlemsavgifterna ska höjas hösten 2010 till följandenivåer: Junior (upptill 18 år) 150 kr (100 kr idag), Senior 300 kr(250kr), Familj 450 kr (350 kr)

- Vi har en bra verksamhet, enväl fungerande organisation och en ekonomi i balans och verksamhetsåret2008/2009 var mycket bra sett ur dessa tre aspekter. Nu skall viförsöka ro hallprojektet i land för att få fler inomhusbanor,sägerordförande Mats Nilsson.

Efter mötet minglades det och de närvarande bjöds på enkel förtäring.

wilson-ny
trygg-h