tennis
Hem Boka bana Tennisskola & Minitennis Elit Arrangemang Butik Partners Föreningen Konferens

2011
2010
2009
2008
2007
Årsmötesrapport

Fair Play Tennisklubbs årsmöte avhölls under måndagskvällen och ordförande Mats Nilsson kunde konstatera att ca 30-talet medlemmar var närvarande i konferensrummet på Fair Play Stadion.
Allt löpte på programenligt och Mats Nilsson blev omvald som ordförande på ett år och ledamöterna Pär Josefsson, Elin Thott, Peter Andersson & Sven Jemsten blev omvalda på två år. Övriga ledamöter i styrelsen är Krister Hjelmstedt, Håkan Lange och Leif Lindau.  

Det delades ut tre priser på årsmötet och dessa gick till följande personer(läs gärna motiveringarna i verksamhetsberättelsen - nedan): 

Årets spelare - Sydney Berlin & Henrik Atlevi 

Årets personal - Mervana Jugic-Salkic

Årets tränare - Toto Johansson

- Verksamheten 2015/2016 påverkades fortsatt av återställningsarbetet efter den stora översvämning som drabbade anläggningen den 31 augusti 2014. Det fortsatta återställningsarbetet har främst utförts under sommaren 2016 när störningarna på verksamheten är som minst, vilket innebär att verksamheten under verksamhetsåret löpt på relativt bra utan någon större påverkan från de fortsatta återställningsarbetena. Verksamhetsåret 2014/2015 belastades verksamheten med kostnader och intäktsbortfall, intäktsbortfall om 4,5 Mkr varav 0,6 Mkr belastade Fair Play TK och motsvarande 3,9 Mkr dotterbolaget FPTK Arena AB. Under detta verksamhetsår har ytterligare kostnader på 0,4 Mkr tillkommit och belastat verksamheten främst avseende fortsatta återställningsarbeten. Dessa kostnader belastar i sin helhet dotterbolaget FPTK Arena AB. Arbete pågår också med att kartlägga behovet av förebyggande arbete och ytterligare kostnader relaterat till översvämningen kan tillkomma under 2016/2017 främst då avseende förebyggande åtgärder. Med beaktande av konsekvenserna från översvämningen så har den underliggande verksamheten en fortsatt positiv utveckling både sportsligt och ekonomiskt. Den sportsliga verksamheten har haft de största framgångarna i klubbens historia med bl a sju Lag-SM guld och många andra fantastiskt fina resultat under året. Vi har rekordmånga medlemmar(2.966 st) och vår träningsverksamhet är mer omfattande än någonsin och all information om verksamheten i stort kan ni läsa om i den gedigna verksamhetsberättelsen - se nedan. Verksamhetsåret 2016/2017 har startat upp på en bra nivå vilket gör att förutsättningarna framåt är goda både sportsligt och ekonomiskt. Jag vill också lyfta fram vår duktiga personal inklusive alla våra instruktörer på alla nivåer som har genomfört ett anmärkningsvärt bra år och även styrelsen, som äntligen har kunnat fokusera på mål- och strategiarbetet igen. Nu ser vi verkligen framemot en fortsatt positiv utveckling av vår kärnverksamhet och vår anläggning, säger ordförande Mats Nilsson

Efter mötet minglades det och de närvarande bjöds på smørrebrød, dryck och kaffe.

Verksamhetsberättelse 2015/2016

Årets personal - Mervana Jugic-Salkic

Mervana Jugic-Salkic fick utmärkelsen Årets personal 2015/2016 på årsmötet och flankeras av ordförande Mats Nilsson.

Årets spelare Sydney Berlin & Henrik Atlevi

Sydney Berlin & Henrik Atlevi fick utmärkelsen Årets spelare 2015/2016 på årsmötet och flankeras av klubbchefen Janne Immonen.

Årets tränare - Toto Johansson

Toto Johansson fick utmärkelsen Årets tränare 2015/2016 på årsmötet och flankeras av ordförande Mats Nilsson.

/JI


lupinia-124px
adidas_124