tennis
Hem Boka bana Tennisskola & Minitennis Elit Arrangemang Butik Partners Föreningen Konferens
 
Hem / Föreningen / Vår organisation

Se Fair Plays organisation.

Årsmötet äger rum senast den 15/10 varje år och är öppet för alla registrerade medlemmar. Detta är det högst beslutande organet i verksamheten, där man bl a väljer styrelse, fastställer balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Idéell organisation
Styrelsen har fem möte per år och fyra av dessa är kopplade till kvartalsboksluten/prognosen för hela året, som presenteras på mötena.

Inför fyra av dessa styrelsemöte så har verkställande utskott haft möte, där ärenden med strategisk, större ekonomisk samt rena personalfrågor diskuteras och förbereds inför styrelsemötena.

Inför varje styrelsemöte så har också marknads- och sportrådet haft protokollförda möten där diverse förändringar/förbättringar diskuteras och där dessa kan föreslå för styrelsen att fatta beslut i diverse ärenden.

Anställd organisation

Klubbchefen ansvarar för det löpande arbetet i verksamheten och all personal och rapporterar direkt till styrelsen på varje styrelsemöte i ”klubbchefens rapport”. Inför styrelsemötena så ser klubbchefen och den ekonomiansvarige till att resultat- och balansrapporten jämte prognos och kommentarer rapporteras enligt vedertagen modell.

Inför styrelsemötena så har elit-, bredd-, drifts- samt receptions & butiksblocket haft protokollförda möten där den löpande verksamheten diskuteras och diverse förbättrings- och förändringsfrågor tas upp. Dessa rapporteras också till ledningsgruppen via protokoll som i sin tur rapporterar via protokoll inför varje styrelsemöte.

Respektive blockansvarige kallar till blockmötena, där de anställda ingår.Klubbchefen kallar till ledningsgruppsmötet, där de resp blockansvariga ingår.

Personalen har dessutom 2-3 stora personalmöten per år och all personal har utvecklingssamtal med klubbchefen alt blockansvariga..

Exempel på mötesplan

V.45

6/11

16.00 Marknadsrådet

17.30 Sportrådet

V.46

12/11

20.15 VU möte

 

 

 

V.47

 

19/11

20.15 Styrelsemöte

 

 

2012

 

 

 

 

V.5

29/1

16.00 Marknads Kommitté

17.30 Sport Kommitté

V.6

4/2

20.15 VU möte

 

 

 

V.7

11/2

20.15 Styrelsemöte

 

 

 

V.18

29/4

16.00 Marknads Kommitté

17.30 Sport Kommitté

V.19

5/5

20.15 VU Möte

 

 

 

V.20

12/5

20.15 Styrelsemöte

 

 

 

V.21

23/5

Verksamhetskonferens

 

 

 

V.37

9/9

16.00 Marknads Kommitté

17.30 sport Kommitté

V.38

15/9

20.15 VU Möte

 

 

V.39

22/9

20.15 Styrelsemöte

 

 

 

V.41

9/10

19.00 Årsmöte

 

 

/JI


vw
Babolat_logo