Gruskort
Gruskort

Alla medlemmar i Fair Play TK (upp till 25 år) har chansen att köpa ett gruskort. Kortet ger dig möjligheten att spela gratis på grusbanorna på Limhamn Tenniscenter med andra som har gruskort när banorna inte är bokade. Gruskortet kostar bara 995 kronor och kan köpas i receptionen. Utomhusbanorna är öppna fram till mitten av september. Kortet berättigar också till fritt spel på Fair Play Stadion på lediga banor under perioden 15 juni-15 augusti. Pris: 995:-.

Regler för gruskortet:
1. Detta kort får inte överlåtas.
2. Gäller endast spel på lediga (obokade) banor.
3. Samtliga spelare på banan måste ha giltigt kort.
4. Dra alltid banan fem minuter före speltidens slut.
5. Endast en timmes speltid åt gången.
6. Tillståndet gäller endast på Limhamns IP.
7. Brott mot dessa regler kan medföra indraget tillstånd.