Media
Media

För press- och mediafrågor kontakta klubbchefen Janne Immonen eller sportchefen David Gustafsson.

Janne Immonen
Klubbchef
janne.immonen@fairplaytk.se
Telefon: 0705-61 48 00

David Gustafsson
Sportchef
david.gustafsson@fairplaytk.se
Telefon: 0739-16 93 69