Vill du vara med i Fair Plays barn- och ungdomsråd?
Nyheter
Vill du vara med i Fair Plays barn- och ungdomsråd?
Datum mars 31, 2020

I barn- & ungdomsrådet kommer du att ha möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig och föreningen. Skulle du vilja påverka utbudet i cafeterian eller kanske önskade att det arrangerades en klubbfest? I barn- & ungdomsrådet är det ni unga som bestämmer vad man ska ta upp.

Fair Play Tennisklubb är Sveriges största tennisklubb, och majoriteten av medlemmarna består av barn och ungdomar. Du som är barn eller ungdom är naturligtvis den som vet bäst hur just din upplevelse på klubben kan förbättras, och detta gör dina tankar och åsikter jätteviktiga. Barn- & ungdomsrådet blir ett sätt för dig att göra dina och andra barn eller ungdomars röster hörda i klubben. Genom att vara med i rådet har du möjlighet att:
• Göra din röst hörd
• Påverka klubben på ett bra och positivt sätt
• Bidra med din kunskap och dina idéer
• Träffa klubb- och sportchef för att framföra dessa idéer
• Bestämma och påverka vilka projekt & idéer som ska drivas i rådet

Barn- & ungdomsrådet ska bestå av max åtta medlemmar i åldrarna 10-19 år, samt en sammankallande ordförande i åldern 16-25 år. Vi eftersträvar att ha en jämn fördelning mellan pojkar & flickor i rådet, och ämnar även att ha deltagare från olika delar av verksamheten. Deltagarna i rådet bestäms slutligen av sportchefen. Rådet träffas 2-4 gånger per år, och har vid minst ett tillfälle per år ett möte där de kan träffa sportchef David Gustafsson och klubbchef Janne Immonen.

Om du är intresserad av att delta i barn- & ungdomsrådet ska du skicka en intresseanmälan till sportchef David Gustafsson, david.gustafsson@fairplaytk.se senast den 17/4. Det går också bra att anmäla sitt intresse personligen till David. Givetvis tar vi också emot intresseanmälningar löpande (även efter den 17/4), men av praktiska skäl måste vi begränsa antalet deltagare i rådet till åtta.

Tidigare nyheter
Grupper och tider intensivkurs 20 maj-14 juni
Grupper och tider intensivkurs 20 maj-14 juni. OBS! Preliminära grupper. Om ni ej hittar...
Träna innebandy eller fotboll på Fair Play
Vi har beslutat att göra en förändring i vår populära innebandy/fotbollsskola. Nu anmäler du...
Lottning Förenade Bil Tennisskolemästerskap
Så var äntligen lottning och speltider klara för lördagens Förenade Bil Tennisskolemästerskap! Som vi...
Köp säsongskort – spela så mycket du vill i sommar
Spela så mycket du vill i sommar! Vi har det bästa bokningskortet för dig....