Organisation
Organisation

Årsmötet äger rum senast den 15 oktober varje år och är öppet för alla registrerade medlemmar. Detta är det högst beslutande organet i verksamheten, där man bland annat väljer styrelse, fastställer balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Idéell organisation
Anställd organisation