Parkering
Parkering

Efter att vi har haft oförändrade parkeringsavgifter sedan 2017 har beslut tagits av styrelsen att parkeringsavgiften på Fair Play Stadion kommer att höjas från 6 kronor/timme till 9 kronor/timme från och med 1 januari 2020. Denna avgift kommer sedan att hållas oförändrad fram till 2022. På dygnsparkeringsavgiften på 50 kronor och månadskortsavgifterna kommer inte priserna att höjas.

För dig som är medlem och besöker oss ofta finns möjlighet att teckna ett månadskort, för 150 kronor. Dessa parkeringskort säljs direkt av Parkering Malmö, telefon 040-6056980. För de som inte är medlemmar kostar ett månadskort 400 kronor. Om du som besökare handlar i Fair Play Store för minst 50 kronor bjuder vi på upp till två timmars parkering mot uppvisande av bild på din p-biljett.

Parkering Malmö kommer även i fortsättningen administrera och förvalta parkeringen och det ekonomiska överskottet kommer att satsas på föreningens barn- och ungdomsverksamhet, underhållet av parkeringsplatsen och de investeringar och satsningar föreningen gör på Limhamn Tenniscenter och på padelanläggningen på Fair Play Stadion.

Betala din parkering med mobilen