Partners
Partners

Fair Play TK:s företagsnätverk med cirka 130 medlemsföretag är ett av de snabbast växande nätverken i regionen och har mycket stor betydelse för föreningen när det gäller utveckling på alla plan. Vi har ett marknadsråd från näringslivet som bidrar med sin kompetens och tid för att göra Fair Play ännu bättre och skapa affärsmöjligheter mellan företagen i nätverket, som till exempel internationella nätverksträffar som arrangeras regelbundet. Som partner till Fair Play TK finns det mängder av möjligheter och samarbetsalternativ. Vill du veta hur ditt företag kan bli en del av vårt spännande nätverk? Kontakta oss gärna.

 

 

FAKTA OM FAIR PLAY TK

 

För mer information kontakta

Janne Immonen
Klubbchef och ansvarig för Fair Plays företagsnätverk
E-post: janne.immonen@fairplaytk.se
Telefon: 0705-61 48 00