Personal
Personal

Fair Play har cirka 75 medarbetare, varav 22 är fast anställda och övriga timanställda. Personalen är organiserade i fyra huvudområden; sport, reception och butik, drift och ekonomi. Klubben genomför utbildningar kontinuerligt för att se till att vår personal ska kunna utvecklas i sina roller och funktioner.