Utbildning för personal
Utbildning för personal

Utbildning sker både i intern- och extern regi. Alla klubbens tränare har tränarutbildning. På Fair Play Stadion genomför Svenska Tennisförbundet och Svenska Tennisförbundet Syd också flera tränarutbildningar varje år. Under våren 2020 genomfördes den grundläggande tränarutbildningen Tennisens Plattform för klubbtränare på Fair Play Stadion. I höst genomförs ytterligare en Tennisens Plattform som är öppen för alla oavsett klubbtillhörighet.